Audio-CD / Sindhi / Bhajans / Maan Tunhinjee Ik Tunhinjee Aahyaan!

Regular price $4.99

1. Maan Tunhinjee Ik Tunhinjee Aahyaan
2. Janhinjo Ishq Allah Saan Aahey 
3. Sadaa Shaal Saa-een, Toon Charnan Vihaareen 
4. Rooh Jee Roti Aahey Naam 
5. Guru Kripa Karo 
6. Prabhu-a Jay Ee Charnan Sacho Sukh Aahay
7. Samudra Jee Leharoon Dey Nihaaray Nihaaray 
8. Moon Ghar Moon Ghar Sant Achan
9. Ik Kano Kripaa Jo Kaafee 
10. Sain Day Maafi

Detail Description

  • Speaker/Singer Name:Ms. Gulshan Dudani, Mr. Shailendra Bhartti